İş Sunumumuz

İş Sunumumuz Nedir? Neyi Anlatır?

İş sunumu; her bir distribütörün kendi imkan ve koşulları ile istediği hedef ve doğrultulara ulaşmak için sunulmuş işimizin hayata geçirilme aşamasındaki neyi nasıl, ne kadar ve ne zaman da kazanabileceğinin göstergesidir. Ayrıca iş sunumumuz kişinin kendi kabiliyetleri ve aldığı eğitimlerin harmanlanması ile memnuniyetinin tavsiyeye dönüşmesi sonucu kazanabileceği maddi değerlerin bir bütününü de sunmaktadır.